skip to main content
sluta rka

Frågor och svar

Den här sidan tar upp en del vanliga frågor om tobak, läkemedel vid rökstopp, e-cigaretter och vattenpipa. Hittar du inte svaret här, eller vill diskutera det vidare är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 020-84 00 00.

 

Hur står jag bäst emot suget att röka/snusa igen?

Suget kommer och går, ofta är det som värst i 1-2 minuter. Fundera på vad som skulle kunna hjälpa och distrahera dig. Formulera dina skäl till varför du valt att sluta röka eller snusa. Skriv gärna en lista med saker som motiverar dig och sätt fast på kylskåpet, eller ha tillgänglig i mobilen. Gå igenom listan när det är svårt. Glöm inte bort att äta lite oftare den första tiden efter stopp, kroppen saknar ofta de ständiga blodsockerhöjningarna från cigaretterna och du kommer sannolikt få ökat sötsug-som lätt kopplas till röksug. Försök att hålla dig sysselsatt och undvik att passivt vänta ut röksuget. Undvik att ha cigaretter, tändare eller snus hemma. Ha koll på stress, motgångar och andra fällor och vanor. För att hålla ut när det känns tungt kan du också leta och lista positiva förändringar efter ditt stopp, som t.ex. bättre doft- och smaksinne, friskare ton i ansiktet, varmare händer och fötter, bättre kondition, fri från beroende, mer pengar i plånboken m.m. Du kan också prova att ta en promenad, träna, lyssna på musik, handarbeta, göra andningsövningar, att ringa en vän – eller Sluta-Röka-Linjen!

Ar det farligt att snusa?

Exakt hur snus skadar hälsan är omtvistat. Men snusning ökar risken för hälsopåverkan på olika sätt. Det innehåller bl.a. cancerframkallande nitrosaminer, arsenik, formaldehyd och radioaktivt polonium-210. Eftersom det är farliga ämnen finns det ingen kunskap om vilken nivå som är oskadlig för kroppen. Det är missvisande att jämföra snus med cigaretter. Allvarliga hälsorisker av snusning kan inte avfärdas med argumentet att rökning är ännu farligare.

Snus eventuella orsakande av cancer har diskuterats länge. Det fuktiga svenska snuset tillverkas på ett annat sätt än annan oral tobak och gör det därför mindre skadligt. I svenskt snus finns cancerogena ämnen, t.ex. tungmetaller, nitrosaminer och rester av bekämpningsmedel. Det är oklart om snus ökar risk för cancer. Det finns få studier på enskilda cancerformer. Färska studier har inte kunnat bekräfta vissa samband som hittats tidigare, (t. ex. ökad risk för bukspottkörtelcancer.) Men att forskningen inte hittar samband betyder inte ”ingen risk”. Försiktighetsprincipen bör gälla all tobak.

 

Vilka är fördelarna med att sluta?

Du har allt att vinna på att sluta röka eller snusa!
Några få exempel på hälsovinster är att riskerna för hjärtinfarkt, stroke
lungcancer och KOL minskar.
Sannolikheten att dina barn får astma och allergier minskar. Barnen slipper också oroa sig för vuxnas rökning.
Du slipper också stressen att hinna med att röka eller ständigt hålla koll på att du har snusdosan med dig.

Är det bäst att sluta tvärt eller ska jag minska först?

Sluta gradvis eller tvärt? Det är din motivation och beslutsamhet som avgör vilken metod du ska välja. En del klarar av cold turkey-varianten medan andra har glädje av en lugnare förberedelse till livet utan tobak. Det senare gäller speciellt dig som har testat och inte lyckats med den snabba metoden.
Den lugnare metoden handlar om planering och att bryta vanor i flera steg för att exempelvis undvika platser och situationer där du vant dig vid att röka eller snusa. Sluta-Röka-Linjen kan ge dig stöd hur du än väljer att göra.

Hur kan en avvänjningsplan se ut?

Det behöver inte vara krångligt alls utan kan räcka med följande förslag:
1) Bestäm dig: kolla i kalendern  när du kan tänka dig att sätta ett stoppdatum.
2) Förbered dig: ta bort allt som har med cigaretter, rökning och snus att göra från ditt hem. Släng askfat och tändare. Tänk efter vilken hjälp du vill ha – stöd förbättrar dina chanser att lyckas.
3) Håll ut: i början kommer suget ofta. Ta till olika knep och strategier som att dricka ett glas vatten, äta en frukt, lyssna på en favoritlåt eller ringa en kompis när suget sätter in. Skapa nya vanor och hitta andra sätt att hantera olika situationer där du vanligtvis röker.
Ring oss om du behöver stöd med att forma din egen avvänjningsplan!

Finns det läkemedel som fungerar?

Nikotinläkemedlen har funnits länge och väletablerade på marknaden som rökavvänjningsmedel. De är receptfria och till för att ge lindring åt abstinensbesvär. De finns bl.a. som plåster, munspray och sugtablett som alla fördubblar chansen att lyckas sluta. Man kan också använda nikotinläkemedleni utbyte mot cigaretter och då reducera rökningen och hitta den variant av läkemedel som man trivs med redan före rökstoppet.
Det finns också två receptbelagda läkemedel, Zyban och Champix, som du kan diskutera med din läkare om att använda. Gemensamt för dessa är att de börjar användas omkring 1-2 veckor före ett planerat rökstopp. Dessa skrivs ut förutsatt att man också ges samtalsstöd, som vi på Sluta-Röka-Linjen erbjuder. Ring gärna oss om du vill diskutera de olika läkemedlen med oss. Notera att Sluta-Röka-Linjen dock aldrig förskriver läkemedel.

Kan jag feströka?

Kopplingen mellan alkohol och nikotin är ofta stark. Det kan vara bra att undvika alkohol den första rökfria tiden för att minska risken att börja röka igen. Risken att du får starka röksug är större med alkohol i kroppen. Många drömmer om att kunna välja sina tillfällen att röka någon enstaka gång ibland, när det verkligen kan vara njutbart att röka en cigarett. Vanligast är viljan att kunna feströka. Tyvärr är det en klassisk återfallsfälla. När kroppen en gång väl blivit van vid en daglig dos nikotin går det sällan att ”omprogrammera” belöningssystemet till att nöja sig med att få det någon gång då och då.
Sluta-Röka-Linjen pratar ofta med människor som vill ventilera sina tankar om feströkning.

Är det skadligt att röka e-cigaretter?

E-cigaretter (elektroniska cigaretter) är sedan några år tillbaka en produkt på den svenska marknaden. Det som röks är en produkt av plast som till det yttre liknar en cigarett och som förångar en vätska till rök när man suger på den. Att röka en e-cigg kallas ” att vejpa”.
De flesta e-cigaretter innehåller nikotin men det förekommer även nikotinfria sorter. Vissa metaller har spårats och en del personer irriteras av ångorna. Hälsoeffekterna av e-cigaretter utforskas kontinuerligt men i dagsläget kan inga slutsatser dras om de långsiktiga häsloeffekterna av e-cigaretter.

Klicka här om du vill läsa mer om e-cigaretter på psykologer mot tobaks hemsida.

Kan jag få hjälp att sluta snusa?

Självklart! Sluta-Röka-Linjen är också en Sluta-Snusa-Linje.

Sluta-Röka-Linjen hjälper varje år hundratals personer som vill ha hjälp med att sluta snusa. Sluta-Röka-Linjens behandlingsmodell för snusare är uppskattad av många som kontaktat linjen för stöd under sitt snusstopp. Kontakta oss här eller ring 020-84 00 00 om du vill ha prata med en professionell snusavvänjare.

Hur farligt är det att röka vattenpipa?

Många uppfattar röken från vattenpipa som mindre farlig, men den ofta sötade och doftande röken kamouflerar i många fall nikotin och andra skadliga ämnen.
Hittills genomförda studier om rök från vattenpipa visar att den innehåller samma typ av skadliga ämnen och partiklar som cigarettrök och kan därmed ge samma negativa påverkan på hälsan. Även rökmassa som inte innehåller tobak kan medföra hälsorisker.

Läs mer om rökning av vattenpipa i denna pdf från Folkhälsomyndigheten.
Information om vattenpipa.pdf

Mitt barn röker. Vad kan jag göra?

Det är mycket som oroar när barnen blir tonåringar och det gäller inte minst alkohol och tobak. Det finns inga enkla svar på och regler om hur man ska göra, men det finns råd och erfarenhet att stödja sig på. Bland annat i handboken ”Röker ditt barn?” som kan laddas ner här. Råden i broschyren är baserade på forskningsresultat och gäller även för ungdomar som testar snus eller annan tobak. Appen ”Fimpaaa!” erbjuder stöd till den som är ung och vill sluta röka.

Det finns dock inga standardlösningar, det är du som känner ditt barn bäst som vet vad som fungerar.

Här är några tips på vägen:

  • Kom ihåg att du som vuxen är ditt barns bästa förebild. Rök eller snusa inte inför ditt barn.
  • Var tydlig med dina åsikter om tobak.
  • Prata om saken. Varför röker man? Vad gör det för hälsan, utseendet och ekonomin?
  • Uppmuntra och stöd rökfria aktiviteter.
  • Ge stöd och uppmuntran och hänvisa gärna till skolsköterska, vårdcentral eller Sluta-Röka-Linjen om ditt barn vill sluta.

Kan man få stöd på andra språk av Sluta-Röka-Linjen?

I dagsläget kan Sluta-Röka-Linjen erbjuda trepartssamtal via tolk på sex olika språk: arabiska, persiska, ryska, spanska, somaliska och turkiska. Tolksamtalen sker främst via hänvisning från vården men det går även att själv kontakta linjen via telefon eller kontaktformulär på hemsidan för fortsatt stöd på sitt eget språk.

Här på hemsidan hittar du mer information om hänvisning under fliken ”Other languages” Här finns även översatta texter om att sluta röka samt länkar till andra aktörer som också erbjuder stöd på andra språk än svenska

Har du tagit en cigarett eller en prilla fast du egentligen har slutat?

Du har haft ett bakslag!
Det är vanligt och det går att åtgärda. Dina ansträngningar har inte varit förgäves och det är inte för sent att fortsätta där du var. Du börjar inte om från början igen-loppet är inte kört!
Fundera på detta: vad var det som hände. Hur kommer det sig att du tog den där cigaretten eller prillan? Gick du själv och köpta snus/cigaretter eller blev du bjuden? Hur undviker du att hamna i den situationen igen?
Hur är det med din motivation till att fortsätta vara utan tobak? Fundera på hur du ska kunna stå emot nästa gång och varför det är viktigt för dig.

Hur kan jag som närstående stötta?

Känslor av oro och frustration kan dyka upp när du utan resultat försöker övertyga någon i din närhet att sluta med tobak.
Först och främst måste den som slutar känna egen motivation; att sluta för att vara någon annan till lags är svårt.
Men som närstående är din roll ändå viktig. Agera som en coach genom att lyssna, visa intresse, ge stöd och bistå med goda exempel. Tipsa gärna om Sluta-Röka-Linjen. Var sparsam med ytterligheter som skräckinformation och allt för hurtfriska tillrop som ibland kan motverka sitt syfte. Du kan motivera och stötta genom att t.ex. ställa frågor om hur personen i fråga tänker att ett rökstopp skulle kunna gå till och om vad denne har för tidigare erfarenheter av rök- eller snusstopp.
Ta reda på vilket stöd den du vill stötta skulle uppskatta!
Ring oss gärna om du vill diskutera och få tips och vägledning.

Jag har en annan fråga/kommentar

Du är välkommen med din fråga/kommentar till vår chatt eller telefonlinje. Ring 020-84 00 00. Det är gratis att ringa och chatta med oss!