skip to main content
sluta rka

Tolksamtal på remiss med Sluta-Röka-Linjen

Nu kan du som arbetar i vården remittera eller hänvisa dina patienter som önskar tolksamtal till oss. Läs mer och följ anvisningarna under fliken ”För vårdgivare”.