skip to main content
sluta rka

Information på andra språk

Här kan du ladda ner informationsblad om rökning och om hur man går tillväga för att lyckas sluta röka. Informationsbladet finns på svenska och i översatt version på arabiska, engelska, persiska, ryska, somaliska, spanska samt turkiska.

Download information in other languages on how to quit smoking.

Svenska  Arabiska  Engelska  Ryska  Somaliska  Spanska  Turkiska

Information på lätt svenska hittar du under fliken vårt material. Du som arbetar i vården – skriv ut informationsbladen och ge till dina patienter! För ytterligare stöd erbjuder Sluta-Röka-Linjen handledning till vårdpersonal, samt tolksamtal via remiss eller hänvisning till patienter som föredrar ett annat talat språk än svenska.

Danska Sundhetsstyrelsen har gjort kortare filmer om rökning på danska, engelska, arabiska, somaliska och urdu. Här kan du titta på filmerna som bland annat fokuserar på passiv rökning, vattenpipa och tips för att bli rökfri.

För att läsa detta material behöver du Acrobat Reader som finns att ladda ned på http://www.adobe.com