skip to main content
sluta rka

Sluta snusa

Sluta snusa

 

Är det farligt att snusa?

Exakt hur snus skadar hälsan är omtvistat. Men snusning ökar risken för hälsopåverkan på olika sätt. Det innehåller bl.a. cancerframkallande nitrosaminer, arsenik, formaldehyd och radioaktivt polonium-210. Eftersom det är farliga ämnen finns det ingen kunskap om vilken nivå som är oskadlig för kroppen. Det är missvisande att jämföra snus med cigaretter. Allvarliga hälsorisker av snusning kan inte avfärdas med argumentet att rökning är ännu farligare.

Kan snus orsaka cancer?

Snus eventuella orsakande av cancer har diskuterats länge. Det fuktiga svenska snuset tillverkas på ett annat sätt än annan oral tobak och gör det därför mindre skadligt. I svenskt snus finns cancerogena ämnen, t.ex. tungmetaller, nitrosaminer och rester av bekämpningsmedel. Det är oklart om snus ökar risk för cancer. Det finns få studier på enskilda cancerformer. Färska studier har inte kunnat bekräfta vissa samband som hittats tidigare, (t. ex. ökad risk för bukspottkörtelcancer.) Men att forskningen inte hittar samband betyder inte ”ingen risk”. Försiktighetsprincipen bör gälla all tobak.

Vad vinner jag på att sluta snusa?

Blodkärlen och hjärtat påverkas av nikotin och hjärtat slår 10-20 fler slag/minut hos snusare. Blodtrycket höjs, fettsyror frisätts och kärlens fömåga att vidgas minskar. Du som slutar snusa har därför mycket att vinna. Du vinner frihet från beroende och minskar många hälsorisker. Dålig andedräkt och önskan om en fräsch mun är också vanliga motiv för att sluta snusa. Vid graviditet ökar snus risken för missfall, havandeskapsförgiftning, för tidig födsel, låg födelsevikt och gomspalt. Snusstopp under graviditetens första tre månader tar bort de förhöjda riskerna.

Hur gör jag för att sluta snusa?

Funderar du på att sluta snusa? En del vill sluta tvärt medan andra tycker att ett stoppdatum kan göra att man blir mer målinriktad och får tid att planera och förbereda sig. Välj det sätt som känns bäst. Formulera din motivation till varför du vill sluta med tobak. Det kan vara hjälpsamt och ge mindre abstinens om du byter till en snussort med svagare nikotinstyrka tiden innan stopp. Kontakta Sluta-Röka-Linjen för en egen utformad plan för just ditt snusstopp.

Du kan läsa mer om hur snus kan påverka din hälsa i foldern ”Sanningen om snus” under fliken ”Vårt material”.

Vi är också en Sluta-Snusa-Linje. Kontakta oss på 020-84 00 00 för individuellt stöd!

 

 

Hur mycket kan du spara på att sluta snusa?

Fyll i formuläret och få reda på ditt nikotinberoende och vad du kan göra med pengarna istället om du slutar.

Hur mycket snusar du i veckan?

Hur lång tid efter att du vaknat snusar du dagens första prilla?

Snusar du då du sover?

Vilken sorts snus snusar du?

Hur lång tid kan du vara utan snus?