skip to main content
sluta rka

Om Sluta-Röka-Linjen

160

Information och bakgrund

Sluta-Röka-Linjen är en kostnadsfri stödlinje för alla som har funderingar kring att sluta röka eller snusa. Vi är gärna en samtalspartner via telefon och chatt för den som redan har slutat men som tycker att det är svårt att vara utan snus eller cigaretter.

Sluta-Röka-Linjen fungerar också som stöd till anhöriga och erbjuder tobaksavvänjare och vårdpersonal utbildningar och kostnadsfri handledning.

Sluta-Röka-Linjen har funnits sedan 1998 då den startade med stöd bl.a från Folkhälsomyndigheten, då Statens folkhälsoinstitut. Verksamheten drivs idag av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)  inom Stockholms läns landsting. Verksamheten finansieras huvudsakligen av Socialdepartemnetet. Linjen har ett nationellt uppdrag och marknadsförs över hela landet.

Sluta-Röka-Linjen är en kunskapscentral för tobaksavvänjning. Rådgivarna som arbetar med samtal på linjen är kvalificerade tobaksavvänjare och har en bakgrund inom vård-, tandvård, beteendevetenskap, folkhälsovetenskap och hälsopedagogik.

Genom åren har Sluta-Röka-Linjen tagit emot över 150 000 samtal.

Vårt arbetssätt

Sluta-Röka-Linjen arbetar med tobaksavvänjning. Vi erbjuder telefonsamtal som kan öppna dina ögon för nya möjligheter och lösningar. Du kan också chatta med oss eller fylla i kontaktformuläret på hemsidan så ringer vi dig. Du kan också bli hänvisad eller remitterad till Sluta-Röka-Linjen via vården. Vi kan följa dig på vägen till ett tobaksfritt liv och erbjuder uppföljning med flera samtal över tid. Sluta-Röka-Linjen lyssnar på dig och din berättelse om ditt rökande / snusande och försöker tillsammans med dig lägga upp en plan för hur just ditt rök- och eller snusstopp ska gå till. Att hitta just dit sätt att sluta röka eller sluta snusa på är viktigt för att det ska bli ett hållbart stopp.

Du som ringer

Du kan ringa till oss helt gratis när du vill under våra öppettider. Du behöver inte ha bestämt dig för att sluta röka eller snusa för att ringa.
Vi kan svara på dina frågor och ge dig stöd i att komma fram till hur just du ska genomföra ditt eventuella snus- eller rökstopp. Du är förstås också välkommen att ringa oss om du redan har hunnit sluta med tobak och t.ex. har frågor eller önskar stöd för att inte falla tillbaka.

Vi som svarar

Rådgivarna på Sluta-Röka-Linjen är kvalificerade tobaksavvänjare med olika yrkesbakgrunder t ex: tandvård- och sjukvårdspersonal, hälsopedagoger, folkhälsovetare och beteendevetare. Vi kan svara på frågor och ge stöd till den enskilda individen i hans eller hennes snus- eller rökstopp och kan också ge stöd efter att personen har slutat med tobak.

Sluta-Röka-Linjen  har cirka 15 anställda rådgivare med tillgång till medicinskt ansvarig läkare samt forskning och utvärderingsstöd. Alla rådgivare har tystnadsplikt och följer offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Metod

Tobaksavvänjningsmetoden är baserad på motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Rådgivarna spelar in behandlingssamtal minst två gånger per år för kvalitetssäkring och bedömning enligt standardiserade mallar (kodning). Återkoppling på samtalen ges i kontinuerlig MI-handledning av certifierad handledare inom området.

Resultat och utvärdering

Sannolikheten att lyckas sluta med tobak ökar med professionell hjälp. Studier visar att tobaksavvänjning med samtalsstöd är effektivt; utvärderingar pekar på cirka 35% självrapporterad tobaksfrihet efter 12 månader för dem som fått linjens stöd.

Verksamheten utvärderas kontinuerligt, vilket har redovisats i form av ett flertal rapporter och vetenskapliga artiklar. Läs mer om våra resultat

Öppettider

Ordinarie öppettider:
Linjen är öppen måndag till torsdag 9-19, fredag 9-16. Verksamheten har tre-fyra telefonlinjer öppna under dagtid och en – två på kvällstid. Kontaktvägarna till Sluta-Röka-Linjen är via telefon på 020-84 00 00,  kontaktformuläret och på vår chatt som nås via hemsidans startsida. Vi finns också på Facebook och Instagram  Följ och gilla oss gärna där!