skip to main content
sluta rka
sluta rka

Här kunde det ha stått en motiverande text om att sluta med tobak.

Men eftersom metoderna för att sluta är lika många som antalet rökare eller snusare föreslår vi att du låter oss hjälpa dig att hitta de råd och den metod som fungerar för just dig. Välkommen in på vår sida eller ring oss.

Sluta röka

Hitta ditt sätt

Vare sig du är storrökare, feströkare, snusare eller redan har slutat kan du ringa Sluta-Röka-Linjen. Här får du råd och stöd individuellt anpassat för dig och dina behov. Vi som svarar är kvalificerade tobaksavvänjare och samtalet till oss är gratis.

Nu har vi sommartider på linjen!
Under v.26-29 + 32-33 kan du nå oss följande tider per telefon
mån+ons: 13-19
tis+tors: 9-15
fre: 9-14
Under v. 30-31 kortar vi ned öppettiderna ytterligare
mån+ons: 14-19
tis, tors, fre: 9-14

Välkommen med ditt samtal!

Rökfri ramadan med Sluta-Röka-Linjen

Kampanjen rökfri ramadan är avslutad, där bland andra Sluta-Röka-Linjen var delaktig. Vi gratulerar alla er som lyckats förändra tobaksvanorna under fastemånaden. Vi erbjuder fortsatt stöd på svenska och via tolk. Ring oss!

TESTA DIN MOTIVATIONHUR VIKTIGT ÄR DET FÖR DIG ATT SLUTA RÖKA?
1
10
VAD TROR DU OM DIN MÖJLIGHET ATT SLUTA?
1
10
HUR BEREDD ÄR DU ATT SLUTA?
1
10


HUR VIKTIGT ÄR DET FÖR DIG ATT SLUTA RÖKA?

VAD TROR DU OM DIN MÖJLIGHET ATT SLUTA?

HUR BEREDD ÄR DU ATT SLUTA?