skip to main content
sluta rka
sluta rka

Är du redo att ta steget att sluta med tobak?

Eller tvekar du inför att göra det? Tillsammans med Sluta-Röka-Linjen kan du få hjälp att lägga upp en personligt utformad plan för att just ditt kliv ut i tobaksfriheten ska bli möjligt. Välkommen in på vår sida eller ring oss.

Sluta röka

SENASTE NYTT!

LUFT

 

14-15 september är Sluta-Röka-Linjen med på LUFT-konferensen i Eskilstuna.
LUFT- konferensen är en viktig och betydelsefull mötesplats inom det tobakspreventiva området. Den bjuder på ny forskning och kunskap, ger tips på verksamma och effektiva metoder och inspirerar till fortsatt arbete och utvecklande samverkan. Den är en viktig mötesplats för många yrkeskategorier som på olika sätt påverkas och berörs av tobaksfrågan, dess hälsokonsekvenser och samhällspåverkan inte minst vad gäller en jämlik hälsa.
Målgrupp för konferensen är yrkesverksamma inom en mängd olika samhällssektorer och verksamheter, tjänstemän, beslutsfattare, politiker och frivilligarbetare.

Årsrapport

 

Vi har samlat information och händelser från 2016 i en årsrapport. Här kan du bland annat läsa om varför Sluta-Röka-Linjens telefonnummer syns på cigarettpaketen, varför vi startade en chatt och hur årets reklamkampanj ”Det är tufft att röka” såg ut. Du hittar årsrapporten här.

Sluta-Röka-Linjen är en nationell stödlinje för de som vill förändra sina tobaksvanor. Genom att ta hjälp av kvalificerat stöd ökar chanserna till ett tobaksfritt liv. Vi tar gärna emot ditt samtal och lyssnar på dina tankar och funderingar om att sluta röka eller snusa! Vi som svarar är kvalificerade tobaksavvänjare och samtalet till oss är gratis. Välkommen!

 

TESTA DIN MOTIVATIONHUR VIKTIGT ÄR DET FÖR DIG ATT SLUTA RÖKA?
1
10
VAD TROR DU OM DIN MÖJLIGHET ATT SLUTA?
1
10
HUR BEREDD ÄR DU ATT SLUTA?
1
10


HUR VIKTIGT ÄR DET FÖR DIG ATT SLUTA RÖKA?

VAD TROR DU OM DIN MÖJLIGHET ATT SLUTA?

HUR BEREDD ÄR DU ATT SLUTA?